Search
  • Anita Péková

Zdaňovanie spoločných príjmov manželov

Pripravili sme pre Vás 2. časť zo série daňových blogov -  Zdaňovanie spoločných príjmov manželov. Občiansky zákonník hovorí, že vec môže byť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.Bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) manželov upravuje vlastnícke práva manželov k veciam, ktoré nadobudli počas trvania manželstva. Do BSM patrí všetko, čo je predmetom vlastníctva a nadobudol jeden z manželov. Môžu ich užívať obaja manželia, výdavky vynaložené na správu a udržiavanie vecí zdieľajú spoločne. Do BSM patria najmä príjmy z pracovnoprávnych vzťahov, príjmy zo sociálneho poistenia, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov.


Do BSM nepatria veci získané dedičstvom alebo darom, alebo veci vydané v rámci reštitúcie vydané jednému z manželov, ktoré mal vo vlastníctve pred uzavretím manželstva.


Príjmy manželov v rámci BSM:

1. Príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, pri ktorej sa používa majetok spadajúci pod BSM,

2. Príjmy z prenájmu nehnuteľností,

3. Príjmy z predaja/prevodu nehnuteľností,

4. Príjmy z príležitostných činností,

5. Príjmy z predaja hnuteľného majetku


Zdaňovanie príjmov manželov v rámci BSM upravuje Zákon o dani z príjmov. Príjmy manželov sa zahrňujú do základu dane v rovnakom pomere, avšak Zákon o dani z príjmov umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere. V rovnakom pomere sa zohľadnia aj výdavky.


Pripravujeme pre Vás taktiež blogy na tieto témy:

  • Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci BSM

  • Príjmy z predaja nehnuteľnosti v rámci BSM - daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti

  • Oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti v rámci BSM

Bližšie informácie o príjmoch z prenájmu ako súkromná osoba nájdete na našom predchádzajúcom blogu.


Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom týchto tém, neváhajte nás kontaktovať.

Sme tu pre Vás.


Váš SEDAM tím

www.lepsieucto.com

www.sedam.sk

8 views0 comments
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon