Search
 • Anita Péková

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov


Spracovali sme pre Vás 3. časť z našej série daňových blogov. Zdaňovanie spoločných príjmov manželov sme si rozobrali v predchádzajúcej časti tu, teraz si zodpovieme 5 otázok na príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v rámci bezpodielového vlastníctva manželov. Ako bonus máme pre Vás aj príklady, na ktorých túto problematiku najlepšie pochopíte.

1. Z akých zdrojov môžu plynúť príjmy z prenájmu nehnuteľností?

Príjmy z prenájmu nehnuteľností môžu plynúť z prenájmu bytu, rodinného domu, chaty, nebytového priestoru, pozemku, atď.


2. Aké povinnosti majú manželia?

V prípade spoločne prenajímanej nehnuteľnosti by sa mali obaja manželia registrovať na Daňovom úrade.


3. Akým spôsobom si delia manželia príjmy z prenájmu?

 • príjmy si môžu rozdeliť v rovnakom pomere, alebo

 • môžu uzavrieť dohodu o inom pomere.

4. Aké výdavky si môžu uplatniť manželia pri prenájme nehnuteľnosti?

 • pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností nie je možné uplatniť paušálne výdavky,

 • uplatniť si môžu iba výdavky preukázateľne vynaložené na prenájom v pomere akom sa dohodli,

 • zároveň sú povinní viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo

 • oslobodenie od dane vo výške 500 € si však môže uplatniť každý z manželov.

Aké sú preukázateľne vynaložené výdavky si môžete prečítať v nasledujúcom článku.


5. Aké sú výhody dohody o rozdelení príjmov v inom pomere?

 • v prípade, ak jeden z manželov nedosahuje príjem, je možné využiť nezdanenie príjmov do výšky 1 915,01 € (pre rok 2018) a nepodať daňové priznanie v prípade tohto manžela/ky,

 • v prípade, ak jeden z manželov dosahuje vyšší príjem, je možné vyhnúť sa zvýšenej sadzbe dane z príjmov – 25 % namiesto 19 %,

 • v prípade, ak je jeden z manželov SZČO – vyhnúť sa prekročenie obratu na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH.

Príklad č. 1:

Manželia prenajímajú byt v BSM v roku 2018 mesačne v sume 600 €. T.j. 7 200 € ročne. Preukázateľné výdavky za rok sú 2 376 €. Manžel však za rok 2018 zarobil viac ako 35 268,06 €, to znamená, že každý ďalší príjem musí zdaniť 25 % sadzbou dane.

V akom pomere je výhodné pre manželov rozdeliť si príjmy z prenájmu?


Ako môžeme vidieť v prepočte, v prípade pomeru 50:50 zaplatia manželia daň spolu 913,88 €. Pri použití dohody pomeru 90:10 zaplatia spolu daň o 115,78 €, t.j. 798,10 €.


Príklad č. 2

Manželia prenajímajú malý dom v BSM, mesačný príjem je 500 €. Tj. 6 000 € za rok. Preukázateľné výdavky sú 2 400 €. Manžel je SZČO a jeho základ dane je 7 000 €, manželka je na dôchodku a nemá iný príjem. V akom pomere je výhodné pre manželov rozdeliť si príjmy z prenájmu?Pri pomere 40:60 manželka nie je povinná podať daňové priznanie, nakoľko jej príjem nepresiahne 1 915,01 €. Týmto pomerom manželia usporia na dani 216,60 €.


Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme, sme tu pre Vás.


Váš SEDAM tím

www.lepsieucto.com

www.sedam.sk

9 views0 comments
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon