Search
 • Anita Péková

Aby vás dane nezaskočili. Rýchla a prehľadná kontrola s naším checklistom.


Dobrý spánok na začiatku roka, si pripravujeme už v októbri. Stačí niekoľko krokov a ste v pohode. Pripravili sme pre vás checklist, vďaka ktorému budete nielen kľudnejšie spávať, ale možno bude aj firemný vianočný večierok o niečo bohatší.


☐    Vypýtajte si od účtovníčky aktuálny výsledok hospodárenia, napr. k 30.9.2018, kde vám zohľadní aj pripočítateľné položky.


☐    Skontrolujte si neuhradené faktúry a záväzky, ktoré sú daňovými nákladmi až po zaplatení.

Ak ich uhradíte do konca roka, znížite si základ dane. Ide najmä o faktúry za:

 • prenájom hmotného majetku (autá, priestory, stroje),

 • prenájom nehmotného majetku (softvér, licencie, plány),

 • právne služby,

 • účtovnícke služby,

 • audit,

 • notárske služby,

 • daňové poradenstvo,

 • marketingové a iné štúdie, prieskum trhu,

 • odplata za sprostredkovanie,

 • faktúry platené do nezmluvných štátov (napr. platby do daňových rajov),

 • získanie noriem a certifikátov,

 • reklamu (platená občianskym združeniam, nadáciám, investičným fondom, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby),

 • kompenzačné platby.

☐    V prípade, ak ste takéto faktúry uhrádzali tento rok a týkali sa minulého roka, budú v tomto roku vašim daňovým výdavkom a znížia vám základ dane.


☐    Prehodnoťte úhradu záväzkov, ktoré sú po splatnosti. V prípade prekročenia splatnosti o 360 dní sa  Vám zvýši základ dane o 20 % dlžnej sumy, 720 dní o 50 % a 1 080 dní o 100 % dlžnej sumy.


☐    Skontrolujte si, či máte vyúčtovacie faktúry k zaplateným zálohám, ak už prišlo k dodaniu.


☐    Ak prenajímate majetok za cenu nižšiu ako je výška daňových odpisov, rozdiel vám zvýši základ dane.


☐    Odpisy automobilov so vstupnou cenou nad 48 000 € – výška daňovo uznateľných odpisov závisí od základu dane.


☐    Výška daňovo uznateľných nákladov v prípade operatívneho lízingu závisí taktiež od základu dane.


☐    Provízie za vymáhanie pohľadávok sú daňovým výdavkom max. do výšky 50 % vymoženej pohľadávky.

----------------------


Odporúčame Vám sa riadiť týmto checklistom, pretože v januári už môže byť neskoro.. :)


Ak by ste mali k tejto téme otázku, neváhajte a kontaktujte nás, radi vám poradíme.


Zdraví vás,

tím firmy SEDAM, s.r.o.

www.lepsieucto.com

17 views0 comments
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon