Search
 • Anita Péková

7 najdôležitejších otázok a odpovedí ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba

Updated: Feb 12, 2019

Častokrát sa stáva, že sú nehnuteľnosti kupované ako investícia, práve za účelom prenájmu. Z prenájmu nehnuteľností je samozrejme potrebné platiť daň z príjmu.


Keďže nám daňové priznania klopú na dvere, spracovali sme pre Vás Blog - 1.časť - Odpovede na 7 najdôležitejších otázok ohľadom príjmov z prenájmu ako súkromná osoba.

Fyzická osoba môže prenajímať nehnuteľnosť 2 spôsobmi:

1. Ako živnostník v rámci svojho podnikania - príjmy z prenájmu v rámci podnikania (nakladanie s obchodným majetkom) – §6 ods. 5 písm. d) ZDP

2. Ako súkromná osoba, kedy nejde o podnikanie - príjmy z prenájmu ako súkromná osoba - §6 ods. 3 ZDP


Príjmy z prenájmu ako súkromná osoba

👉 1. Aké povinnosti má fyzická osoba pri prenájme nehnuteľnosti?

 • registrovať sa na Daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začala prenajímať nehnuteľnosť,

 • zrušiť registráciu na Daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, kedy prestala prenajímať nehnuteľnosť,

 • viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné).


👉 2. Aké výhody a nevýhody plynú z prenájmu ako súkromná osoba?

Výhody:

 • FO môže využiť oslobodenie od dane z príjmu do výšky 500 € za kalendárny rok,

 • v prípade využitia oslobodenia od dane sa pomerne krátia aj preukázateľné výdavky súvisiace s prenájmom.

Nevýhody:

 • nie je možné využiť paušálne výdavky, ale len preukázateľne vynaložené výdavky,

 • nie je možné príjmy znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.


👉 3. Môže súkromná osoba zaradiť majetok do obchodného majetku?

 • FO sa môže rozhodnúť, či majetok zaradí alebo nezaradí do obchodného majetku,

 • v prípade, ak sa rozhodne zaradiť majetok do obchodného majetku, nemusí mať živnostenské oprávnenie,

 • rozdiel medzi týmito dvomi spôsobmi je najmä v uplatňovaní výdavkov.


👉 4. Aké výdavky si môže FO uplatniť v prípade, ak sa rozhodne majetok nezaradiť do obchodného majetku?

Uplatniť sa môžu len výdavky na správu majetku a energie:

 • elektrická energia, vykurovanie, voda, plyn,

 • ostatné služby – odvoz odpadu, čistenie komínov, televízia, internet),

 • hnuteľné veci do 1 700 € za kus – spotrebiče, nábytok, ...


👉 5. Aké výdavky si nemôže FO uplatniť v prípade, ak sa rozhodne majetok nezaradiť do obchodného majetku?

Nemôže si uplatniť výdavky, ktoré sú určené pre osobnú spotrebu daňovníka (súvisia s jeho súkromným majetkom, keďže nie je zaradený do obchodného majetku):

 • odpisy nehnuteľnosti,

 • opravy a údržba nehnuteľnosti,

 • príspevok do fondu opráv,

 • poistenie nehnuteľnosti,

 • daň z nehnuteľnosti,

 • úroky z úverov, ...


👉 6. Aké výdavky si môže FO uplatniť v prípade, ak sa rozhodne majetok zaradiť do obchodného majetku?

Uplatniť si môže:

 • výdavky na obstaranie nehnuteľnosti formou odpisov,

 • výdavky na jej technické zhodnotenie,

 • výdavky na opravy a údržbu nehnuteľností,

 • výdavky platené na základe predpisov – daň z nehnuteľnosti, poistenie...,

 • výdavky na prevádzku nehnuteľnosti.


👉 7. Aké sú nevýhody zaradenia majetku do obchodného majetku?

 • náročnosť určenia ceny nehnuteľnosti,

 • správne určenie odpisovej skupiny,

 • náročnosť posúdenia opráv vykonaných nájomcom,

 • limitovaná výška odpisov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu,

 • pri predaji nehnuteľnosti sa oslobodenie od dane z príjmu počíta až od vyradenia majetku z obchodného majetku, nie od dátumu nadobudnutia majetku.


V 2. časti nášho blogu si zodpovieme otázky týkajúce sa spoločných príjmov manželov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom tejto témy, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím

www.lepsieucto.com

www.sedam.sk

17 views0 comments
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon